เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย                                                                ฉบับที่ 1 (173/2565) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2565