เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โนรู” ฉบับที่ 9 (256/2565)
แม่ปั๊บกับปิ๊งป่อง อิ่นแก้ว, ติ๊ก แล้วงัย และ คนอื่นๆ อีก 10 คน