นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบถุงยังชีพที่ได้รับสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและถุงยังชีพของเทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อ ส่งมอบให้กับคนพิการทางการเห็นจำนวน 2 รายคือ นางปุ๋ย จันทร์ขาว ชุมชนแพะใต้พัฒนา และนางบัวใหล ทายงาม ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี