เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนน

ตั้งแต่สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 ถึงบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.อ.วังเหนือ