เทศบาลตำบลวังเหนือออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังเหนือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ