เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานพัฒนาชุมชนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ถนนคนเดิน