วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตร            ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562