ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการขยะ เป็นการปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน