ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่งแจ้งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริการจัดการเชื้อเพลิง

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565