ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ วงค์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือให้การต้อนรับท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่เฮียวชำรุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ ชั้น 3