เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณ คุณเกษม ผ่านการที่เป็นตัวแทน บริษัท เอ็นพีเอส มอบหน้ากากอนามัยให้เทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19