วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ออกสำรวจข้อเท็จจริงเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ชุมชนแพะใต้พัฒนา และให้ความช่วยเหลือโดยการมอบกระเบื้องให้กับผู้ระสบเหตุดังกล่าวจำนวน 11 หลังคาเรือนและตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนบริเวณซอยบ้านอาจารย์บุญส่ง