นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ นายอำเภอวังเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือได้ติดตามโครงการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังเหนือ ประจำปี 2566 ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน โดยทางอำเภอวังเหนือ ได้คัดเลือก ครัวเรือน ของนางน้อย เสาร์ฝั้น บ้านเลขที่ 237 หมู่ที่4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือซึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยมีนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมคณะได้ร่วม มอบถุงยังชีพ และ ปลูกพืชผักสวนครัวให้แก่ นางน้อย เสาร์ฝั้น