About kongtakoon komonlod

This author has not yet filled in any details.
So far kongtakoon komonlod has created 663 blog entries.
21 07, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบน้ำวัง ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-07-21T08:38:44+00:00July 21st, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบน้ำวังชุมชนขันหอมสัมพันธ์

19 07, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะใต้(บ้านยายอรุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-07-19T08:48:17+00:00July 19th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ

19 07, 2021

ขอขอบคุณกลุ่มนารีแดง เชียงใหม่ ที่มอบสิ่งของอุปโภค,ผัก,ผลไม้ เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2021-07-19T04:46:26+00:00July 19th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

 ขอขอบคุณกลุ่มนารีแดง  เชียงใหม่ ที่มอบสิ่งของอุปโภค,ผักและผลไม้เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

16 07, 2021

มอบสิ่งของให้บุคคลผู้ถูกกักกันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2021-07-19T03:08:49+00:00July 16th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ออกมอบสิ่งของให้กับบุคคลผู้ถูกกักกันเข้าข่ายผู้ติดเชื้อผู้เฝ้าระวังและสังเกตุอาการในพื้นที่ควบคุม ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

13 07, 2021

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประชาภิรมย์

By |2021-07-13T08:42:33+00:00July 13th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประชาภิรมย์13072564

Load More Posts
Go to Top