21 09, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

By |2022-10-06T03:42:11+00:00September 21st, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎ

22 04, 2022

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2022-04-22T08:25:05+00:00April 22nd, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 04, 2022

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2022-04-22T08:22:18+00:00April 22nd, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 ปี 2564

Go to Top