9 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2021-04-11T04:13:38+00:00April 9th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 256409042564

9 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

By |2021-04-11T04:15:48+00:00April 9th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 09042564 ไตรมาส 209042564 ไตรมาส 309042564 ไตรมาส 409042564

9 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ

By |2021-04-09T02:24:06+00:00April 9th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณ์ยาน

7 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-04-08T09:43:48+00:00April 7th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคาร

Load More Posts
Go to Top