21 07, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบน้ำวัง ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-07-21T08:38:44+00:00July 21st, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบน้ำวังชุมชนขันหอมสัมพันธ์

19 07, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะใต้(บ้านยายอรุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-07-19T08:48:17+00:00July 19th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ

13 07, 2021

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประชาภิรมย์

By |2021-07-13T08:42:33+00:00July 13th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประชาภิรมย์13072564

24 06, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประชาภิรมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2021-06-24T08:38:33+00:00June 24th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

Load More Posts
Go to Top