23 02, 2024

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำในชุมชนแม่เฮียวสามัคคีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

By |2024-02-23T08:25:53+00:00February 23rd, 2024|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส

19 02, 2024

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(ทุ่งนานายเกษม มือแข็ง-ตลาดชุมชนแม่เฮียว)

By |2024-02-19T09:12:10+00:00February 19th, 2024|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

30 01, 2024

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู(ทุ่งนานายเกษม มือแข็ง – ตลาดชุมชนแม่เฮียว) ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2024-01-30T10:02:04+00:00January 30th, 2024|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศประกวดาาคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส

11 01, 2024

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมขอบลำเหมืองชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2024-01-11T02:46:34+00:00January 11th, 2024|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมขอบลำเหมือง

Go to Top