14 09, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีคัดเลือก

By |2022-09-14T08:55:45+00:00September 14th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

16 08, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

By |2022-08-16T04:53:25+00:00August 16th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือยกเลิกประกาศจ้าง

26 07, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2022-07-26T09:33:12+00:00July 26th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา26072565

21 07, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

By |2022-07-21T04:03:31+00:00July 21st, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

18 07, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามสายในเขตพื้นที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

By |2022-07-18T04:48:36+00:00July 18th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ 

16 06, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

By |2022-06-16T07:19:15+00:00June 16th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2565

Go to Top