8 05, 2023

เลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสถาพ (นัดที่ 1)

By |2023-05-08T04:44:00+00:00May 8th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (นัดที่ 1) ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ มีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสี่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 158 รายการ และได้กำหนดวัน เวลา และสภานที่ขายทอดตลาด ดังนี้ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 นัด นัดที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และนัดที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หากในการขายนัดที่ 1 ขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จำทำการขายนัดต่อไปตามกำหนดดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพในครั้งนี้ โดยให้ดำเนินการต่อไปนี้ คลิกเพื่อดูเอกสาร [...]

22 04, 2023

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

By |2023-04-22T07:16:26+00:00April 22nd, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง กาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือมีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 158 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้และข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ คลิกเพื่อดูเอกสาร

29 03, 2023

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

By |2023-03-29T07:52:42+00:00March 29th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที เพียงคลิกที่นี่ ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยคิดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

Go to Top