24 03, 2021

โครงการก้าวท้าใจ season 3

By |2021-03-24T09:27:34+00:00March 24th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ  season 3 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 8  มิถุนายน  2564   

19 02, 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

By |2021-02-19T07:57:12+00:00February 19th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  

Load More Posts
Go to Top