19 02, 2024

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(ทุ่งนานายเกษม มือแข็ง-ตลาดชุมชนแม่เฮียว)

By |2024-02-19T09:12:10+00:00February 19th, 2024|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

19 02, 2024

ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการทุจริตจาก กองทุน ป.ป.ช.

By |2024-02-19T08:16:10+00:00February 19th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่จัดหมวดหมู่|

รณรงค์ป้องกันการทุจริต จากกองทุน ป.ป.ช. ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต Motion การ์ตูน ซีรีส์ ขบวนการใต้โต๊ะ บุคคลต้นแบบ มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia คลิกลิ้งค์นี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vJtAdxHGT_Qcp1EdC7stcvq3oxRNYNiB?usp=sharing

8 02, 2024

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลร่วมตอบแแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

By |2024-02-08T04:06:09+00:00February 8th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญบุคลากรของเทศบาล ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 โดยสามารถร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ  

8 02, 2024

เทศบาลตำบลวังเหนือขอเชิญผู้รับบริการ ผู้ติดต่อเทศบาลตำบลวังเหนือ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

By |2024-02-08T04:00:22+00:00February 8th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้ที่รับบริการ/ผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2567 โดยสามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ    

Go to Top