28 09, 2022

กิจกรรมวันธงชาติไทย

By |2022-09-28T07:49:25+00:00September 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันธงชาติไทย        ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม) 46Srion Kitwong, Pompom Nipom และ คนอื่นๆ อีก 44 คน

28 09, 2022

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โนรู”

By |2022-09-28T07:46:06+00:00September 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ "โนรู" ฉบับที่ 12 (259/2565) 8Chirasak Meddi, Took Ka Tik และ คนอื่นๆ อีก 6 คน

28 09, 2022

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่

By |2022-09-28T07:42:40+00:00September 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมในพื้นที่รับผิดชอบ 22

28 09, 2022

แจ้งการหยุดให้บริการเก็บขนขยะ

By |2022-09-28T07:28:46+00:00September 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ แจังการหยุดให้บริการเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เนื่องจากศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.ลำปางได้แจ้งปิดศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ฯ และเทศบาลตำบลวังเหนือจะออกให้บริการเก็บขนขยะในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs

27 09, 2022

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่องพายุ “โนรู”

By |2022-09-28T07:56:00+00:00September 27th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ "โนรู" ฉบับที่ 9 (256/2565) 12แม่ปั๊บกับปิ๊งป่อง อิ่นแก้ว, ติ๊ก แล้วงัย และ คนอื่นๆ อีก 10 คน

27 09, 2022

คณะผู้บริหารออกสำรวจทางเข้าตลาดและตรวจสอบราวกันตก

By |2022-09-28T07:53:26+00:00September 27th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ออกสำรวจถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาลเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม                                           และตรวจสอบราวกันตกชุมชนขันหอมสัมพันธ์

Go to Top