24 03, 2021

โครงการก้าวท้าใจ season 3

By |2021-03-24T09:27:34+00:00March 24th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ  season 3 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 8  มิถุนายน  2564   

19 02, 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

By |2021-02-19T07:57:12+00:00February 19th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  

17 02, 2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2021-02-17T09:15:32+00:00February 17th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์การปิดประกาศ17022564

5 02, 2021

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

By |2021-02-05T09:27:55+00:00February 5th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ กรณีใบรับรองแพทย์ต้องออกจากโรงพยาบาลเท่านั้น  

5 02, 2021

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ฯ

By |2021-02-05T09:03:49+00:00February 5th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

5 02, 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

By |2021-02-05T08:34:18+00:00February 5th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจขอรับเอกสารรับสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ในวันและเวลาราชการ  

Load More Posts
Go to Top