8 05, 2023

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

By |2023-05-08T05:23:25+00:00May 8th, 2023|ข่าวเด่นประจำเดือน|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและกองช่างเทศบาลตำบลวังเหนือนำตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ มา ณ โอกาสนี้

8 05, 2023

ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565

By |2023-05-08T05:20:50+00:00May 8th, 2023|ข่าวเด่นประจำเดือน|

ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

8 05, 2023

ทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

By |2023-05-08T05:18:05+00:00May 8th, 2023|ข่าวเด่นประจำเดือน|

ทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs และพักขยะไว้ในบ้าน เทศบาลตำบลวังเหนือจะเริ่มให้บริการเก็บขนขยะในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

8 05, 2023

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

By |2023-05-08T05:15:27+00:00May 8th, 2023|ข่าวเด่นประจำเดือน|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับมูลนิธิโดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับนี้

8 05, 2023

ภาพข่าว เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

By |2023-05-08T05:12:36+00:00May 8th, 2023|ข่าวเด่นประจำเดือน|

ภาพข่าว เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี

8 05, 2023

เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย

By |2023-05-08T05:09:06+00:00May 8th, 2023|ข่าวเด่นประจำเดือน|

นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย วันที่ 24 เมษายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ชุมชนแพะใต้พัฒนา จำนวน 2 หลัง

Go to Top