9 10, 2019

งานนิติการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของเทศบาลวังเหนือ

By |2019-10-10T02:12:49+00:00October 9th, 2019|คู่มือประชาชน|

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของเทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชนรวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรม  

2 04, 2019

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2019-04-02T02:25:38+00:00April 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือประชาชน|

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลวังเหนือ  รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน    

29 09, 2018

งานนิติการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

By |2018-09-20T09:30:23+00:00September 29th, 2018|คู่มือประชาชน|

เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ,จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ ,แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือและแนวทางช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ    

Go to Top