19 09, 2023

ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขยะมูลฝอย

By |2023-10-17T06:48:42+00:00September 19th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 และจะเริ่มออกเก็บขยะในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

20 07, 2023

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By |2023-11-17T08:14:58+00:00July 20th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และจิตอาสา ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว ประจำปีงบประมาณ 2566                   '                 

14 07, 2023

กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม “ตลาดสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค”

By |2023-07-17T09:29:36+00:00July 14th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขฯร่วมกับผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “ตลาดสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค“ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ

26 06, 2023

เดินรณงค์วันต่อต้านยาเสพติด

By |2023-07-11T04:22:32+00:00June 26th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินรณงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

14 06, 2023

กองสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566

By |2023-07-11T09:22:29+00:00June 14th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 14 มิถุนายน 2566

Go to Top