22 07, 2020

กองสาธาณณสุขฯดำเนินการประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปี 2563

By |2020-07-22T08:30:55+00:00July 22nd, 2020|ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนำมาปรับปรุงในการบริหารจัดการต่อไป      

22 07, 2020

งานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนแข้มแช็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

By |2020-07-22T04:09:53+00:00July 22nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องสืบชะตาศาสนพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุนวังสมมัคคี

11 06, 2020

กองสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควัน

By |2020-06-16T08:04:24+00:00June 11th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  

14 05, 2020

มอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ

By |2021-01-28T15:05:02+00:00May 14th, 2020|ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับอำเภอวังเหนือมอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)

28 04, 2020

กองสาธารณสุขฯออกชี้แจงแนวทางมาตรการการดำเนินกิจกรรมที่มีผู้คนมากกว่า 30 คน

By |2020-04-28T08:57:12+00:00April 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ ออกชี้แจงแนวทางและมาตรการการดำเนินกิจกรรม ที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน กรณีงาน ขาว-ดำ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)  

27 04, 2020

งานป้องกันฯออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

By |2020-04-28T03:24:37+00:00April 27th, 2020|ตำบลสุขภาวะ|

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9  

Load More Posts
Go to Top