20 07, 2023

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By |2023-07-24T04:05:26+00:00July 20th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และจิตอาสา ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว ประจำปีงบประมาณ 2566

14 07, 2023

กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม “ตลาดสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค”

By |2023-07-17T09:29:36+00:00July 14th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขฯร่วมกับผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “ตลาดสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค“ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ

26 06, 2023

เดินรณงค์วันต่อต้านยาเสพติด

By |2023-07-11T04:22:32+00:00June 26th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินรณงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

14 06, 2023

กองสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566

By |2023-07-11T09:22:29+00:00June 14th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 14 มิถุนายน 2566

18 10, 2022

การกวดขันเล่นดอกไม้เพลิง การจุดพลุและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน

By |2022-10-18T08:56:01+00:00October 18th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เรื่องการกวดขันเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟควัน การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดความสุญเสียและทรัพย์สินของประชาชนจากการเล่นดอกไม้เพลิง ฯ

Go to Top