8 08, 2022

โครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

By |2023-06-12T06:51:21+00:00August 8th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

  กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

11 07, 2022

โครงการส่งเสริมศาสนาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565

By |2022-11-29T04:42:06+00:00July 11th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา กำนันตำบลวังเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษาและส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565

10 07, 2021

คณะผู้บริหารร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2022-06-20T07:23:16+00:00July 10th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ

25 06, 2021

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก)

By |2022-06-18T07:42:45+00:00June 25th, 2021|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ

13 02, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯ

By |2019-02-22T07:55:37+00:00February 13th, 2019|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ                  

Go to Top