27 03, 2020

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธาราณสุขฯฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก

By |2020-03-31T10:09:45+00:00March 27th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนใน ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)  

8 10, 2019

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก

By |2019-10-08T04:17:46+00:00October 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ หรือโทรสอบถาม 054-279060 ในวันและเวลาราชการ  

26 09, 2019

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับงานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงรณรค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

By |2019-10-08T04:32:33+00:00September 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสร้างวินัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะ    

13 06, 2019

โครงการอบรมประชุมผู้ปกครอง/ห้องเรียนพ่อแม่ ประจำปีงบฯ2562 ประจำปีการศึกษา 2562

By |2020-07-09T06:36:55+00:00June 13th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

โครงการอบรมประชุมผู้ปกครอง/ห้องเรียนพ่อแม่ประจำปีงบฯ2562 ประจำปีการศึกษา 2562

5 03, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการทัศนศึกษา 2562

By |2019-03-07T04:27:53+00:00March 5th, 2019|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

      ศพด.เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการทัศนศึกษา "โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กน้อย" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ ,ชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังเหนือ    

13 02, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯ

By |2019-02-22T07:55:37+00:00February 13th, 2019|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ                  

Load More Posts
Go to Top