23 09, 2022

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565

By |2022-09-23T03:42:53+00:00September 23rd, 2022|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

คำนำ บทที่-๑-ทต.วังเหนือ บทที่-๒-ทต.วังเหนือ บทที่-๓-ทต.วังเหนือ บทที่-๔-ทต.วังเหนือ บทที่-๕-ทต.วังเหนือ บทสรุปผู้บริหาร-ทต.วังเหนือ บรรณานุกรม แบบสอบถามทต.วังเหนือ-65 ปก.ทต.วังเหนือ ภาคผนวก รูปภาพประกอบ สารบัญตาราง-ทต.วังเหนือ สารบัญ-ทต.วังเหนือ สารบัญภาพทต.วังเหนือ

5 05, 2022

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564

By |2022-05-05T03:24:39+00:00May 5th, 2022|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบฯ64 รอบ 6เดือน(เม.ย.64-30ก.ย.64)29042565

19 04, 2022

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ6เดือน(1ต.ค.64-31มี.ค.65)

By |2022-04-27T07:22:59+00:00April 19th, 2022|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ(1ต.ค.64-31 มี.ค. 65)

11 10, 2021

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2564

By |2021-11-25T09:37:34+00:00October 11th, 2021|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

คณะผู้จัดทำ คำนำ-ทต.วังเหนือ64 บทที่-1-ทต.วังเหนือ64 บทที่-2-ทต.วังเหนือ64 บทที่-3-ทต.วังเหนือ64 บทที่-4-ทต.วังเหนือ64 บทที่-5-ทต.วังเหนือ64 บทสรุปผู้บริหาร-ทต.วังเหนือ64 บรรณานุกรมปก-ทต.วังเหนือ64 ภาคผนวก สารบัญตาราง-ทต.วังเหนือ64 สารบัญ-ทต.วังเหนือ64 สารบัญภาพ    

30 09, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

By |2021-11-01T09:21:31+00:00September 30th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ

11 05, 2021

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1ต.ค63-31มี.ค.64)

By |2021-05-20T03:49:07+00:00May 11th, 2021|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

รายงานผลการประเมิลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ6 เดือน (1ต.ค.63-31มี.ค.64)

Go to Top