11 09, 2019

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

By |2020-06-19T07:51:30+00:00September 11th, 2019|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

บทสรุปผู้บริหาร-ทต.วังเหนือ บทสรุปผู้บริหาร-ทต.วังเหนือบทสรุปผู้บริหาร-ทต.วังเหนือบทที่-๕-ทต.วังเหนือ

6 09, 2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2018-09-25T08:15:14+00:00September 6th, 2018|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือทั่วทั้ง 11 ชุมชน เพื่อนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น        

21 06, 2017

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเหนือ ปี2559

By |2017-06-21T19:00:29+00:00June 21st, 2017|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเหนือ ปี2559   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Go to Top