20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2022-04-25T08:12:41+00:00April 20th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

รายงานผลการดำเนินการITAประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน ตุลาคม 2564-เดือน มีนาคม 2565)

By |2022-04-20T03:49:41+00:00April 20th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

รายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยง แผนการประเมินความเสี่ยง2565

20 04, 2022

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |2022-04-25T08:19:03+00:00April 20th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานผลการดำเนินการITA

Go to Top