20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2022-04-25T08:12:41+00:00April 20th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

รายงานผลการดำเนินการITAประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือน ตุลาคม 2564-เดือน มีนาคม 2565)

By |2022-04-20T03:49:41+00:00April 20th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

รายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยง แผนการประเมินความเสี่ยง2565

20 04, 2022

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By |2022-04-25T08:19:03+00:00April 20th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานผลการดำเนินการITA

19 04, 2022

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

By |2022-04-19T07:11:39+00:00April 19th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

24 02, 2022

คู่มือปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2022-03-04T04:51:30+00:00February 24th, 2022|ศูนย์บริการประชาชน|

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน

Go to Top