30 09, 2020

เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

By |2020-09-30T17:50:25+00:00September 30th, 2020|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดิน ปี 2551

By |2020-09-30T17:16:23+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดิน ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯลฯ

By |2020-09-30T17:23:42+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร

By |2020-09-30T17:22:10+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขต

By |2020-09-30T17:28:50+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขต ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Go to Top