31 10, 2023

้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557

By |2023-10-31T03:15:31+00:00October 31st, 2023|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2557

30 09, 2020

เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

By |2020-09-30T17:50:25+00:00September 30th, 2020|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดิน ปี 2551

By |2020-09-30T17:16:23+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดิน ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯลฯ

By |2020-09-30T17:23:42+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

21 06, 2017

เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร

By |2020-09-30T17:22:10+00:00June 21st, 2017|เทศบัญญัติทั่วไป|

เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Go to Top