เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |2021-09-29T07:26:12+00:00September 27th, 2021|เทศบัญญัติ ปี 2565|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบัญญัติ 2565ส่วนที่ 7 เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 6 เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 5 เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 4 เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 3 เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 1