27 06, 2023

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ6เดือน)

By |2023-06-27T10:47:47+00:00June 27th, 2023|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

20 06, 2023

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ( รอบ 12 เดือน)

By |2023-06-20T09:40:00+00:00June 20th, 2023|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)

21 04, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2022-04-21T07:29:00+00:00April 21st, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_000159

20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ12เดือน)

By |2022-04-20T09:41:23+00:00April 20th, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือนปี 64_000159

20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ซ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน)

By |2022-04-21T07:24:09+00:00April 20th, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานรอบ6เดือน

Go to Top