8 07, 2020

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2020-07-08T10:10:02+00:00July 8th, 2020|แผนปราบปรามทุจริต|

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

24 06, 2020

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯการทุจริตประจำปี(รอบระยะเวลา6เดือน)

By |2020-06-24T03:42:25+00:00June 24th, 2020|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบระยะเวลา6เดือน)

24 06, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี

By |2020-06-24T03:27:10+00:00June 24th, 2020|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม / มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบฯ2563 รอบ 6 เดือน

Load More Posts
Go to Top