8 09, 2020

ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม

By |2021-07-07T04:33:56+00:00September 8th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม ในครัวเรือน ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ    

28 02, 2020

มอบเกียรติบัตรให้เครือข่ายผู้สูงอายุ

By |2021-07-07T04:49:35+00:00February 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

มอบเกียรติบัตรให้เครือข่าย ผู้สุงอายุ ที่เปิดอาคารของโรงเรียน    

21 01, 2020

โรงพยาบาลวังเหนือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น

By |2021-07-07T07:04:04+00:00January 21st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

โรงพยาบาลวังเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการการดูแลผู้สูงอายุเบื้อต้น  

30 10, 2019

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยงานพัฒนาชุมชน

By |2019-11-06T09:11:22+00:00October 30th, 2019|โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ที่มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก วันที่ 22,29 ตุลาคม 2562 ณ. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ      

20 08, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรม โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

By |2019-08-21T09:05:11+00:00August 20th, 2019|ตำบลสุขภาวะ, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิก้าจ้า  

Load More Posts
Go to Top