19 03, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

By |2019-03-19T08:51:58+00:00March 19th, 2019|โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

ขอขอบพระคุณคณะทีมแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลวังเหนือที่มาให้ความรู้การบริหารกล้ามเนื้อ, การฟอกหัวเข่า ,วัดความดันและใช้สมุนไพรลูกประคบ  

12 03, 2019

งานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

By |2019-03-18T04:58:21+00:00March 12th, 2019|โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) .อำเภอวังเหนือที่ได้จัดอบรมให้ความรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ      

25 02, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

By |2019-03-05T09:52:50+00:00February 25th, 2019|โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

25 02, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพครั้งที่ 8

By |2019-03-04T09:25:24+00:00February 25th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมงานมหกรรมสุขภาพครั้งที่ 8 ณ.โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  

13 02, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯ

By |2019-02-22T07:55:37+00:00February 13th, 2019|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ                  

22 01, 2019

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

By |2019-02-04T09:26:53+00:00January 22nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ คุณกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง คุณจิราภรณ์ ชัยทัศน์ และคุณวิไลวรรณ กาวงค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให่้ความรู้ ตามโครงการสร้างความตระหนักเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562          

Load More Posts
Go to Top