18 01, 2022

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในครัวเรือน

By |2023-05-31T03:57:36+00:00January 18th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในครัวเรือน   กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมใน    

20 12, 2021

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนและคนพิการ

By |2023-05-31T03:18:19+00:00December 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนและคนพิการ   งาน otop งาน otop 2  

8 09, 2020

ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม

By |2021-07-07T04:33:56+00:00September 8th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม ในครัวเรือน ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ    

28 02, 2020

มอบเกียรติบัตรให้เครือข่ายผู้สูงอายุ

By |2021-07-07T04:49:35+00:00February 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

มอบเกียรติบัตรให้เครือข่าย ผู้สุงอายุ ที่เปิดอาคารของโรงเรียน    

1 08, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

By |2020-06-02T06:25:10+00:00August 1st, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวด ค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ในงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Go to Top