พัฒนาชุมชนประชุมสภาเด็ก

By |2019-10-08T03:08:10+00:00October 8th, 2019|ข่วงละอ่อนเตียว, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมสภาเด็กและคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กชุดใหม่