20 09, 2021

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

By |2022-06-18T03:10:56+00:00September 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่น|

 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ และพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    ณ ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี +9 31Tidthamon Pha, Srion Kitwong และ คนอื่นๆ อีก 29 คน

Go to Top