19 02, 2024

ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการทุจริตจาก กองทุน ป.ป.ช.

By |2024-02-19T08:16:10+00:00February 19th, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่จัดหมวดหมู่|

รณรงค์ป้องกันการทุจริต จากกองทุน ป.ป.ช. ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต Motion การ์ตูน ซีรีส์ ขบวนการใต้โต๊ะ บุคคลต้นแบบ มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia คลิกลิ้งค์นี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vJtAdxHGT_Qcp1EdC7stcvq3oxRNYNiB?usp=sharing

13 12, 2023

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

By |2023-12-15T08:20:56+00:00December 13th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

ตาาางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดส

25 09, 2023

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก

By |2023-10-17T06:50:35+00:00September 25th, 2023|ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2566 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง ความรู้สึกทั้งหมด 25Srion Kitwong, บุญเรือง อวดรวย และ คนอื่นๆ อีก 23 คน 1 ถูกใจ   แสดงความคิดเห็น แชร์

29 08, 2023

วัดขันหอม

By |2023-08-29T12:13:33+00:00August 29th, 2023|ไม่จัดหมวดหมู่|

วัดขันหอม ประวัติความเป็นมา เดิมมีใจความว่า ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรด คณะศรัทธาพากันเอาพาน (ขันโตก) ไว้ใส่ดอกไม้ ไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเมื่อท่านมาโปรดพากันนำพาน (ขันโตก) มารวมกันที่วัดขันหอมนี้ เรียกว่า วัดขัน (ฮอม) แล้วพากันนำพาน (ขันโตก) ไปรวมกันที่ทุ่งสบม่า เรียกว่า ทุ่งจุ๊ แล้วพระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาทางนี้ ไปทางพะเยา ไปย้างที่พะเยา เรียกว่า พะเย้า คือ พระพุทธเจ้าย้างนั่นแล พระพุทธเจ้าไม่มาทางนี้ เรียกว่า เมืองหวัง บัดนี้เปลี่ยนแปลงว่า ขันฮอมเป็นขันหอม ทุ่งจุ๊เป็นทุ่งสบม่า เมืองหวังเป็นเมืองวัง พะเย้าเป็นพะเยา วัดขันหอม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๙ [...]

29 08, 2023

วัดแพะใต้

By |2023-08-29T11:44:01+00:00August 29th, 2023|ไม่จัดหมวดหมู่|

วัดแพะใต้ ประวัติความเป็นมา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมีพระธุดงค์และผู้นำในหมู่บ้านสมัยนั้น เป็นผู้นำในการสร้างวัดและใช้ชื่อว่า ที่พักสงฆ์ศรีดอนมูล โดยมีพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนกันมาจำพรรษาเพื่อโปรดศรัทธาญาติโยม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะศรัทธาบ้านแพะใต้ได้นิมนต์ พระเอกพล ปญฺญาวชิโร วัดขันหอม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มาจำพรรษา ในเวลาต่อมาได้รับการตั้งวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ยกขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยใช้ชื่อว่า วัดแพะใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน วัดแพะใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิสุงคามสีมา กว้าง 18 เมตร ยาว 35 [...]

Go to Top