Loading...
หน้าแรก2023-05-08T05:25:17+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ [...]

ร่วมประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดถนนคนเดินเสาร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่วมประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดถนนคนเดินเสาร์ ครั้งที่ 1 ณ [...]

ร่วมประชุมคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่เช่าแผงขายของในตลาดสด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่เช่าแผงขายของในตลาดสด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังเหนือประจำปีงบประมาณ [...]

การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ [...]

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน อสม. [...]

โครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง [...]

ท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ [...]

ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่เฮียวชำรุด

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top