Loading...
หน้าแรก2023-05-08T05:25:17+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

มอบบ้านผู้สูงอายุ

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านผู้สูงอายุ [...]

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลวังเหนือเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า [...]

ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่งแจ้งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริการจัดการเชื้อเพลิง

ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่งแจ้งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริการจัดการเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดลำปาง [...]

มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็น

 นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบถุงยังชีพที่ได้รับสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและถุงยังชีพของเทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อ [...]

คณะผู้บริหารร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย)

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน [...]

งานพัฒนาชุมชนประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2566

งานพัฒนาชุมชนประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2566 [...]

โครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบฯ2564

คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [...]

มอบถุงยังชีพผู้กักตัวในเขตรับผิดชอบ

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top