ประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด เทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด