??เทศบาลตำบลวังเหนือยินดีต้อนรับ??
??คณะสภาเด็กและเยาวชน????

? จากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน?

???ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน??