เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโรงเรียนวังเหนือวิทยา

#เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก