คณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านฮ่าง ต.วังเเก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว เเละชมรมผู้สูงอายุรักษ์สมุนไพรตำบลวังเเก้ว เข้าศึกษาดูงานโฮงเฮียนป้ออุ้ยเเม่อุ้ย

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านฮ่าง ต.วังเเก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว เเละชมรมผู้สูงอายุรักษ์สมุนไพรตำบลวังเเก้ว เข้าศึกษาดูงาน #โฮงเฮียนป้ออุ้ยเเม่อุ้ย ทต.วังเหนือ